Netwerken

netwerken

Opdracht 11: Beantwoord de vragen individueel en deel het daarna met de klas.

 1. Maak een tekening van jouw netwerk op dit moment.
 2. Wat doe jij nu aan online en offline netwerken?
 3. Hoe kun je je netwerk vergroten?
 4. Wat heb jij de afgelopen week gehad aan je netwerk?
 5. Wat voeg jij toe aan je netwerk, noem drie dingen?

Opdracht 12: Onderzoek in je groep deze vragen. Bespreek met elkaar de vragen en presenteer de uitkomsten hiervan aan de klas.

 1. Wat kun je doen met LinkedIn?
 2. Wat is het verschil tussen Facebook en LinkedIn?
 3. Wanneer zet je Facebook in om te netwerken?
 4. Wanneer zet je LinkedIn in om te netwerken?
 5. Welke stappen moet jij zetten om je online netwerk te vergroten?
 6. Wat kan een LinkedIn profiel opleveren?

Opdracht 13: Beantwoord deze laatste vragen voor jezelf. Wissel daarna de antwoorden uit in de klas.

 1. Wat ga jij vanaf nu (anders) doen met (online) netwerken?
 2. Wat wil jij bereiken met je netwerk?
 3. Wat ga jij toevoegen aan je netwerk?

Tips

Bekijk deze tips om je LinkedIn profiel nog beter te maken.